رَبیـــعَ الاَنــامـ

۲۲ مطلب در اسفند ۱۳۹۲ ثبت شده است

مـَن وَ پیرمــَرد

˙·٠❀❀چہ فرق استــ بین باوَر مـَن وَباور توپیرمــَرد
هماטּ ڪہ مـَن میدانَمَــش 
تو میشناسیـَش
هماטּ ڪہ مَـن میخوانَمَش 
او تــو را مےخوانـَد
هماטּ ڪہ مَـن التماسَش میڪُنم
تو او را وُجداטּ کرده اے
هَمان ڪہ مـَن خوانده اَمَـش در ڪتاب

تو با او زندگے مے کنے


 ❥✿               ❥✿ ❥✿               ❥✿


آمــَد و جایے خلوتـــ دَر صحرا یافتـــ
رو ڪَرد بہ آسماטּ گــُفتـــ :آقا!!آ شیــخ چــَند ماهے استـــ بـہ روستاے ما سر نزدهـ 
این ناقابل פـَق شماستـــ 
سَـهـم شُماستـــ
آقا جاטּ !موجبــ פـلیتــ مالَم اَستـــــ
آ شیـخ را نیافتمــ 
آمــَدم بـہ دستـــ خودتاטּ برسانَـم امانتے را 

(
پیرمـــَرد ڪیسه سڪہ ها را بــہ آسماטּ پرتابـــ ڪَرد و رفتـــ)شبـــ هنگام آقا بـہ خوابش آمــد 

فلانے امانتے اتـــ بـہ دستماטּ رسیدـ 


❀❀٠·˙

۲۴ اسفند ۹۲ ، ۱۷:۱۲ ۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
رَبیـــعَ الاَنــامـ مـ مـ

ـمـَردـ ـگــریهـ ـنمـیـکُــندـ...

 

•●

ـچهـ ـحرفــــ ـبے ـرَبطیستــــ ـڪهـ ـمـَردـ ـگــریهـ ـنمے ـڪُـندـ...

•●

ـگـاهے ـآنـقدـر ـبُـغـض ـدارے ـکـهـ ـفَقَطــ ـبایــدـ مَــردـ ـباشے ـتا ـبتوانے ـگریهـ ـکُنے ...

•●۲۴ اسفند ۹۲ ، ۱۶:۲۵ ۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
رَبیـــعَ الاَنــامـ مـ مـ

خدای امیرالمومنین ترس دارد . . .


هُــوَ البـُڪاء فـے المحرابـــ لیـلاً 
هو الضحاڪ اذا اشتد الضـرابــــ
-----------------------------------------

₪₪ 
ابو درداء ڪه یڪـے از اصحاب پیغمبر صلـے الله علیه و آله است گوید :
در شب تاریڪـے از نخلستانـے عبور میکردم ، آواز ڪسـے را شنیدم ڪه با خدا مناجات میڪرد چون نزدیڪ شدم دیدم علـے علیه السلام است  خود را در پشت درخت مخفـے ڪردم  دیدم ڪه او با خوف و خشیت تمام با آهنگ حزین مناجات میڪرد از ترس آتش سوزان جهنم گریه مینمود بخدا پناه برده و طلب عفو و بخشش مـےنمود 
آنقدر گریه ڪرد ڪه بـے حس و حرکت افتاد!
گفتم شاید خوابش برده است نزدیڪش رفتم چون چوب خشگـے افتاده بود او را تڪان دادم حرکت نکرد.
گفتم حتما از دنیا رفته است ، شتابان بمنزلش رفتم و خبر مرگ او را بـ ه حضرت زهرا علیها السلام رسانیدم 
حضرتــ فرمود مگر او را چگونه دیدى؟
من شرح ما وقع گفتم
فاطمه علیها السلام گفت او نمرده بلڪه از خوف خدا غش نموده است.

₪₪ 


امالى صدوق مجلس 18 حدیث 9 با تلخیص عبارات

------------

۲۴ اسفند ۹۲ ، ۱۶:۱۶ موافقین ۰ مخالفین ۰
رَبیـــعَ الاَنــامـ مـ مـ

Women For Sale

 

♥∿∿o
دَر ایـــن تَلاطُمــــ هَـــوَس ها 
دَر ایـــن اِزدِحامــــ شَـــهوَتــــ ها 

قـَــدرَتــــ را صاحـِـبــــ "قَـــدر" مے داندـ .
----------------------------------------------------

قـَــدرَتــــ را صاحـِـبــــ "قَـــدر" مے داندـ .
----------------------------------------------------

 ●•٠ 
خــواهَــر مُســلمان مـــا ٠•● 

----------------------------------------------------
یادَتـــــ باشَـــد مـــا ابــالفَضــل مے دَهیـــم 
اَمــا نَخے اَز مـَعجَــر نَمے دَهیـــم
----------------------------------------------------

پ نوشــتـــــ : 

Women For Sale in UK... 

o∿∿


 

 

 

۲۲ اسفند ۹۲ ، ۱۰:۰۳ موافقین ۱ مخالفین ۰
رَبیـــعَ الاَنــامـ مـ مـ

حصن حصین

 

 

˙·٠٠·˙´´˙·٠٠·˙˙·٠٠·˙`´˙·٠٠·˙

خدایا ! 
در هجوم بے امان حوادث آخرالزمان ،
عده اے امان را در آستان بندگان مے جویند
و خانه سامانشان را برسست ترین گمان بنیان مے نهند.
عد اے ویران و ویلان مے شوند و برخی پریشان و سرگردان مے گردند.
و این همه در جستجوے امان به دامان این و آن مے آویزند.
در این فتنه ها ی گران اما تنها مومنان اند ڪه نشانے دارالامان را مے دانند
و در حریم امن و آغوش گرم تو جاودان مے مانند.
ما را همواره از مومنان خودت قرار ده .

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪


پ ن : 


⊰⊰ حصن حصین یا صاحـب الـزمــان...


 


۲۲ اسفند ۹۲ ، ۰۹:۵۵ ۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
رَبیـــعَ الاَنــامـ مـ مـ

آدمکــ شعر هایم

 

♥∿∿∿∿

بــہ دنیای اطرافم ڪہ مے نگرم....

مے بینم که آدمڪـــ شعر هایم خیلے رویایے است...

نمـــــــے دانم اشـــــــــڪال از دل مَــטּ استـــ ... 

یا از دُنیـــــــــــــــــا!!


٠•●

 


 

۲۲ اسفند ۹۲ ، ۰۹:۴۷ موافقین ۰ مخالفین ۰
رَبیـــعَ الاَنــامـ مـ مـ

عَزیزٌ عَلَیَّ

 

 

عَزیزٌ عَلَیَّ اَنْ اَرَی الْخَلْقَ وَ لا تُری

وَ لا اَسْمَعُ لَکَ حَسیساً وَلا نَجْوی


❂❂❂❂❂❂برای من اینڪه مردم را ببینم و تو را نبینم

و از تو صدایے و نجوایے نشنوم سخت است...

 

 

 


۲۲ اسفند ۹۲ ، ۰۹:۴۲ ۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
رَبیـــعَ الاَنــامـ مـ مـ

آقــــا بیا٠·˙   


پیر شُدیــــــم آقــــا ، بیا دیگــــہ


˙·٠۲۲ اسفند ۹۲ ، ۰۹:۴۰ موافقین ۱ مخالفین ۰
رَبیـــعَ الاَنــامـ مـ مـ

فقر


 

  ٠·˙ وَ اجْبُرْ بِهِ فَقْرَنَا˙·٠♥ 

٠·˙  فقر ما را بہ مدد او جبراטּ فرما ˙·٠♥ 


❂❂❂❂❂❂ 

اَللّهُمَّ عَجِّل لِوَلیِّکَ الفَرَج۲۲ اسفند ۹۲ ، ۰۹:۲۷ موافقین ۱ مخالفین ۰
رَبیـــعَ الاَنــامـ مـ مـ

رورے سیاه

 

˙·٠٠·˙ ˙·٠٠·˙


وَ یَسِّرْ بِہِ عُسْرَنَا

وَ بَیِّضْ بِہِ وُجُوهَنَا

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

و دشوارے ڪار ما را بہ او آسان گردان

و رورے ما را بہ دیدار او سپید ڪُن

˙·٠
٠·˙ ˙·٠٠·˙


 

۲۲ اسفند ۹۲ ، ۰۹:۲۳ موافقین ۱ مخالفین ۰
رَبیـــعَ الاَنــامـ مـ مـ