گویند بـﮧ لاتان کـﮧ شما را ظفری نیستـــ

جز عشق ♥حُ ســیـن♥ (ع) و غـم ♥♥زینبـــ♥♥ (س) شما را خبرے نیستــ

لاتـان بـﮧ جوابـے چـو برآیـنـد و بگـوینـد :

مـا لاتــــ حُسیـنیـم شما را عددے نیستـــ ... ما لاتـــ حُـسینـیـم

_______________________________

پــ ن :

اے پیر غلامـان حسیـنـیـه عـشــق !
من بر محاسن سفید شما غبطـﮧ میخورم :(

✿✿✿✿
نوکـر نوشتـــ :
نوکـر اگر بهـشتـــ هم برود باز هـم نوکـَر استـــ

نفستـــ مُستـدام مـرد :x