♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
یــﮧ روزایے یــﮧ سریا بودن ؛ کــﮧ هنوز خبرے از ماها نبود
حرفے از بصیرتــــ نبــود ؛ آخـــﮧ همــهـ مُـخـا پاڪـ بـود
حرفـے از ربـا و ریـا نبــود چــون سـوے دلـا ، خــُدا بـود
اون روزا روزگـار مردا بــود
اون وقتا صداها رسا بـود و گوشا ڪَـر نبود
مـردے و مردونگـے مثل الان زیر خاڪے نبود

بیخیــال اگـــﮧ گوشتـــ با منــ ه بشنــو ببین یڪیشون چے میگــهـ ! •٠·˙

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
_______________________________
برادران!
تا بـﮧ حال چندین بار از قرارگاه بـﮧ تیپ ما دستور داده اند ڪـﮧ بڪشید عقب، ولے ما این ڪار را نکردیم.
چون مے دیدیم کـﮧ روحیـﮧ شما خیلے بالا است و با آنڪـﮧ هر لحظـﮧ امڪان دارد ارتش عراق شما را مورد حملـﮧ گازانبرے قرار بدهد، با این حال شما خوب مقاومت مے ڪنید.
دشمن با این همـﮧ پاتڪے ڪه ڪرده، حتے نتوانسته یڪ قدم جلو بیاید.
درشرایطے ڪه ما قصد داریم تا چند روز دیگر خرمشهر را آزاد ڪنیم، شنیده ام بعضے ها حرف از مرخصے و تسویـﮧ زده اند!
◄ بابا! ناموس شما را برده اند! ▌
◄ همه چیز شما را برده اند!▌
شما مے خواهید بروید تهران چـﮧ ڪار کنید؟
همه حیثیت ما اینجا در خطر است.
شما بگذارید ما برویم با آب شط العرب وضو بگیریم و
▬▐نماز فتح را در خرمشهر بخوانیم▌▬
بعد ڪـﮧ برگشتیم، خودم بـﮧ همـﮧ تسویـﮧ مے دهم ... " •٠·˙
_______________________________

اگــهـ بگم ڪـهـ حاجے فقطـ رزمنــده نبود و ڪـاراے دیگهـ اے هم ڪَرد شایــد بهـ بعضـے ها بر بخوره ...

امــا میگــَم :

آره حاج احمد "دیپلمات" هـَـم بود ...

اما دیپلماتـــِ مــَرد بود ...

خودتــون دیگهـ باقیشو حتماً میدونید ...

آهـاے اشباح الرجــال!

الان وسط جنگیم ؛ ناز و عشوه هــَم نداریم

وسطـ میدون جنگــــ بازی مازی یوخــدے .

لبـخـنــد دیپلماسیـتـو زدے؟! پــَس حالا ڪارِتـَم بــُڪُن.

دعـوا نداریـم اما شوخے هم نـداریـم

بحثــــ بحثــــ نامـوس و حیثیتــــهـ ؛ مے فهمے ؟!!

مردے بسم الله ...

نیستــے یا علے ؛ بفــرما میدون رو خالی ڪُن بزار یڪی دیگهـ بیاد ... •٠·˙

پــ ن :
عڪـس اول :پوشش دیپلماتـــیکــ :D

عڪس دوم : ✿حاج احمد متوسلیان✿
عشــقِ دوستــ و رفیــقم حـاج احـمـد "ابوذر عمو حسن" کلوبـــ  :x

الوعــده وفــا حاجــے