بسم الله الرحمن الرحیم

تصور کن مسلمانی !
تصور کن غیرت هم داری !
تصور کن آن هنگامیکه مادرت ، همسرت ، خواهرت یا دخترت قصد عبور از کوچه ای را دارد ...
میبینی مادرت را؟!
به کوچه ای میرسد .

کوچه تنگ

او به خیال لبخند تو
به شوق همسر و فرزندانش
شتابان خانه است.

با من بیا

این سمت کوچه را نظاره کن .

شیطان را میبینی؟!

یک لحظه تصور کن لبخند مادرت را و  حقد و غضب این را.

شیطان کمین کرده است .
تصور کن به سمت مادرت بیاید و ...

غیرتت به جوش آمد! ؟

دستت بسته باشد چه میکنی ؟
خودت آنجا باشی چه میکنی ؟
مامور به سکوت باشی چه میکنی ؟

اینها را دیگر تصور نکن ...

____________
برای دل صاحب الزمان دعا کن.
____________

یادت باشد :

تمام دعوای دین ما با این شیطان است

تمام انحراف بشریت از این شیطان است

اولین اقدام آقای من و شما انتقام از همین شیطان است

جای این شیطان در جهنم از ابلیس پست تر است

لحظه ای به کفرش شک بکنی خود کافری


_____________
#حسبنا_کتاب_الله
#جبت_و_طاغوت
#این_مرد_هذیان_میگوید
#خانه_را_با_اهلش_به_آتش_میکشم
#بدعت_در_دین_خدا
#سقیفه_بنی_ساعده
#فراری_جنگ_احد
#نامه_به_معاویه_در_خصوص_حمله
#حمله_به_خانه_وحی
_____________

عکس نوشت :
یاده روی نجف کربلا اربعین 93پ ن :
صحبت صحبت اعتقاداته . . .یا علی

#اللهم_عجل_لولیک_الفرج