∿∿آقاے ❤ مــَـטּ ! ∿∿

تقصیـر شـُمـا نیستـــ

ڪـﮧ تصویـر شـُمـا نیستـــ ... !

【مــَـטּ】 آینـﮧاے پر شده از گرد و غـُبارم ✘✘✘