رَبیـــعَ الاَنــامـ

۳ مطلب با موضوع «گلایـــــ ه ها» ثبت شده است

دو منظومه پایانی

┘◄ دو منظومـﮧ پایانـے"شاید براـے همیشـــﮧ"


------------------ 【مخیـّرید در برداشتــــ】 ------------------·٠•●✿ این یڪـے براـے یڪـــ نفــر :

پرنده هایـے ڪـﮧ روـے شاخـﮧ نشتـﮧ اند هرگز ترس از شڪستن شاخـﮧ ندارند
زیرا اعتماد آنها بـﮧ شاخـﮧ ها نیست
بلڪـﮧ بـﮧ بال هایشان است
همیشـﮧ بـﮧ خودت اعتماد داشتـﮧ باش
خودت را باور ڪن
همیشـﮧ خودت را نقد بدان تا دیگران تو را بـﮧ نسیـﮧ نفروشند
سعـے ڪن استاد تغییر باشـے ، نـﮧ قربانـے تقدیر ...
در زندگیت بـﮧ ڪسـے اعتماد ڪن ڪـﮧ بـﮧ او ایمان دارـے نـﮧ احساس . . .
و هرگز بـﮧ خاطر مردم تغییر نڪن !
این جماعت هر روز تو را جور دیگرـے مـے خواهند ...

مردم شهرـے ڪـﮧ همـﮧ در آن مـے لنگند ، بـﮧ ڪسی ڪـﮧ راست راه مـے رود مـے خندند.

·٠•●✿ این یڪـے هم براـے همـﮧ :

ڪفش ڪودڪـے را دریا برد ؛ ڪودڪـ روـے ساحل نوشتـ : دریاـے دزد
آنطرف تر مردـے ڪـﮧ صید خوبـے داشت ؛ روـے ماسـﮧ ها نوشتـ : دریاـے سخاوتمند
جوانـے غرق شد ؛ مادرش نوشتـ : دریاـے قاتل
پیرمردـے مرواریدـے صید ڪرد ؛ نوشتـ : دریاـے بخشنده

موجـے نوشتـﮧ ها را آرام شست و دریا آرام گفتـ :
بـﮧ قضاوت دیگران اعتنا نکن اگر میخواهـے دریا باشـے ./
بر آنچـﮧ گذشت ، بر آنچـﮧ شکست ، بر آنچـﮧ نشد ، حسرت نخور زندگـے اگر آسان بود با گریـﮧ شروع نمیشد . . .✧✧✧✧✧ ● ● ● ● دلاتون دریایـے ، روزگارتون سرشار از بهترین ها ● ● ● ● ✧✧✧✧✧۱۴ اسفند ۹۳ ، ۱۴:۱۷ ۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
رَبیـــعَ الاَنــامـ مـ مـ

Women For Sale

 

♥∿∿o
دَر ایـــن تَلاطُمــــ هَـــوَس ها 
دَر ایـــن اِزدِحامــــ شَـــهوَتــــ ها 

قـَــدرَتــــ را صاحـِـبــــ "قَـــدر" مے داندـ .
----------------------------------------------------

قـَــدرَتــــ را صاحـِـبــــ "قَـــدر" مے داندـ .
----------------------------------------------------

 ●•٠ 
خــواهَــر مُســلمان مـــا ٠•● 

----------------------------------------------------
یادَتـــــ باشَـــد مـــا ابــالفَضــل مے دَهیـــم 
اَمــا نَخے اَز مـَعجَــر نَمے دَهیـــم
----------------------------------------------------

پ نوشــتـــــ : 

Women For Sale in UK... 

o∿∿


 

 

 

۲۲ اسفند ۹۲ ، ۱۰:۰۳ موافقین ۱ مخالفین ۰
رَبیـــعَ الاَنــامـ مـ مـ

خدا بیامــرز خوشوقتـــ

↓ . ↓ . ↓

یادتان هست آن سال ؟!! 


جملـــﮧ یڪــ آقایــے ::

"بایــد بگوئیـم در مقاتل چنین بیان شده استـــــ. ما ڪــــﮧ آنجــا نبودیـم ببینیـم چگونــﮧ بــﮧ شهادتــــ رسیـد؟"

====
مےگویــَم ،‌ پیـرمــَرد تــو ڪــﮧ آنجا نبودے ، پس چــرا مے گویے :: 

"ایشــون دختر یڪے از شهداے ڪربلا استـــ. در تاریخ ڪــﮧ در مورد بچــﮧ هاے امام حسین مےنویسند، دخترے بــﮧ نام رقیــﮧ وجود ندارد"!

====
ســوال مــن::

منظورتــان از "مقاتل" چیستـــــ؟

تاریــخ چیستــــ؟


۲۱ اسفند ۹۲ ، ۱۷:۲۶ موافقین ۱ مخالفین ۰
رَبیـــعَ الاَنــامـ مـ مـ