˙·٠٠·˙´´˙·٠٠·˙˙·٠٠·˙`´˙·٠٠·˙

خدایا ! 
در هجوم بے امان حوادث آخرالزمان ،
عده اے امان را در آستان بندگان مے جویند
و خانه سامانشان را برسست ترین گمان بنیان مے نهند.
عد اے ویران و ویلان مے شوند و برخی پریشان و سرگردان مے گردند.
و این همه در جستجوے امان به دامان این و آن مے آویزند.
در این فتنه ها ی گران اما تنها مومنان اند ڪه نشانے دارالامان را مے دانند
و در حریم امن و آغوش گرم تو جاودان مے مانند.
ما را همواره از مومنان خودت قرار ده .

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪


پ ن : 


⊰⊰ حصن حصین یا صاحـب الـزمــان...