❂➹❂➹❂➹❂➹❂➹❂➹❂➹❂➹❂➹❂➹❂➹❂➹❂


چگــونــﮧ مےتواטּ بــﮧ تاولهـــاے پــا گــُفتــــ ڪــﮧ

تمام مسیـــر هــاے طے شدهـ اشتباهـ بودهـ استـــ !؟
▩▩▩
اینجــا گرگـهـا هــم افسردگے مـُـفـرطـ گـرفتــــﮧانــدـ ،

دیگـــر گـوسفـنــدـ نمے دزدندـ ،

بــــﮧ نے چوپاטּ دل مے سپارنـدـ و گــریــــﮧ مے ڪـُنـنـدـ ...


❀ ~ ❀ ~ ❀ ~ ❀~ ❀ ~ ❀ ~ ❀~ ❀~ ❀~ ❀
▩▩▩
پـــ טּ :
כاستــاטּ خشتــ اولـــﮧ ڪــﮧ معمـــارهــ ...


❀ ‿︵‿︵ ❀ ‿︵‿︵ ❀ ‿︵‿︵ ❀ ‿︵‿︵ ❀


٠·~• اَللّهُـــمَّ عَجِّــل لِـوَلیِّــکَ الفَـــرَج •~·٠