خانه سرآغاز تماس با من دربـارـهـ مــَن نقشه سایت خوراک

شکایتــــــاللهم
انا نشــــــــڪو الیڪ
فقد نبینا، صلواتڪــ علیہ و الہ
و غیبــة ولینا
و ڪـثرة عدونا
و قلـة عددنا
و شدة الفتن بنا
و تظاهر الزمان علینا..

٠•●

بــارالها!
ما بہ درگاه تو شڪایت مے ڪنیم،
از فقدان پیغمبرتــ
و از غیبت امام ما
و بسیارے دشمن ما
و ڪمے عدد ما
و فتنہ هاے سخت بر ما
و غلبہ محیط روزگار بر ما..


 

ادامه مطلب

نظرات کاربران