٠·˙ علے از خانِـﻬ بیــرون بیا وَ گَــرنـﻬ خانـﻬ را 
با اَهلَــش بـﻬ آتـش مے کشم˙·٠


شَخصْے گُفتــــ : 
فاطِمـﻬ دَر خانـﻬ استــ


گفتـــ :


˙·٠

  ایْن خانـﻬ را با اَهلش بـﻬ آتش مے کشم 
حتے اگرفاطِمـﻬدر خانـﻬ باشد

˙·٠

 


۝ تعجب نکنید ، تنـﻬـا 72 روز از غدیر 
و 2 روز از شهادتــ پیامبر گذشتـﻬ استــ ۝


***********


۞ فرا رسیدن سالگرد ایام انحراف بشریتــــ از مسیــر حــق 
و شهادتــ حضرتـــ محسن بن علے بر جهانیان تسلیتـــ باد۞


ــــــــ
۞۞آجرکـَــ الله یا صٰاحِبـَــ الَزمٰان۞۞
ــــــــ