✿بسم الله الرحمن الرحیم ✿

✔حاج آقاهای عزیــز ! برنامهـ میریــد برای ازدواج موفق و الگوهـای ایرانی اسلامی؟!!
✔دکتر خسروی جان کجایی کهـ ببـنیــ ... ؟!!
✔رسـالتــت این بــود رســانهـ ملـی ؟!!
===============================
طرفــ خیلی راحتــ تو برنامهـ "بعضیها" گفتهـ بودهـ کهـ :
1- چند سال قبل ازدواج با همسرم دوستــ بودم :|
2- آخرشم رسما از تریبون رسانه ملی عکسای عروسک گم شده دخترش رو نشون داده برای پیدا شدنش :|

===============================
✔بنده خدایـی یهـ روزی اون وقتـا کهـ زمـان طاقوت بـود ، گــُفتهــ بود کـهـ "فقط دو ساعتــ از برنامهـ های رادیــو را در اختیار مـا قرار دهیـد مردم را مسلمـان میکــُنیم" ... :|

حـاج آقـا کــُجایی کـهـ ببینـی چـهـ لابـی شدهـ ایـن رسـانهـ بالاصطلاح ملـی ...

===============================
✔ننجون خدا بیامرز ما میگفتـــ " دختر به مطربـــ جماعتــ ندید ":|

✔خدا رحمتــ کنهـ رفتگان شما رو از بابا بزرگا و مامان بزرگاتون بپرسید ببینین که مگه نبود که میگفتن "غنا تو هر خونه ای باشه ملائکــ از اون خونه فراری ان " ؟؟

✘ یهـویـی نمیدونـَم چـی شـُد مــردُم کشـورم ، موزیسین شــُدن !! :|

✘ دخـتـر مسلمــون بچــهـ شیـعهـ تو سالـن اجتماعاتــ بــرج میلاد پاش به کنسرتـــ کذایی فلان مطرب بـاز بشــهـ و گــُل دستــش بگیـرهـ و کفــ زنـان برهـ سمتــ مطربــهـ و بگــهـ "براووو" و تعظیــم کنــهـ و گل تقدیـم مطربـهـ کنهـ ، بعـد همیـن خانــم از آرمان ها و ارزشهای اسلام و انقلابــــ حرف میــزنهــ :((
===============================
✘تشییع جنازهـ و مراسـم یادبـود و شـام غریبان و سبد و تاج گل های آنچنانی و بنرها و ترافیکـها برای آن خـدا بیامرز کهـ گـُذشتـــ !!!

✔ایـن یکــی را کـُجای دلـمان جاســاز کــُنیم؟!

===============================
من هیــچ وقتــ این شکــلی حرف نمیزدَم اما بهـ اینجام رسیــدهـ (یعنـی خیلی شاکـی ام) :

✘✔خدا وکیلی مطربــ هم مطربای قدیم ، باز نیستـــ جواد یساری میخونـد میگفتیم مـرد داره میخونهـ .
✘✔یـا عباس قادری میخوند میگفتیم عجب صدای کـُلفتی ، این یکی داره چی میگه تو رو قران؟؟!! :|
===============================
پ ن :
هیــچ شناختــی از ایــن آقا ندارَم فقط عمل ایشان بهانهـ ای برای گفتن نظـراتــم بود ./

لطفا اگر تابع شریعتــ اسلام هستیــد کامنتــ بگذاریــد ، روی صحبتــ های بنده متشرعین و متدینین می باشد ...

در نهایت توجهتون رو به لینک جلب میکنم که نگین غیر علمی صحبت میکنم./

اللهم عجل لولیکــ الفرج
---------------------------