˙·٠• نمیـدانـَم چـرا ایـن روزها خیلے چیزهـا را از یادمــاטּ بــُردهـ ایم •٠·˙
✧✧ ✧✧
یادمــاטּ رفتــﮧ ڪﮧ ، ڪــــﮧ بود ڪﮧ "بخ بخ لڪــ یا علـے" گفتـــ .
یادمــاטּ رفتــﮧ ڪﮧ ، ڪــــﮧ پیغمبرمان را「هذیان گــو」خوانــد .
یادمــاטּ رفتــﮧ ڪﮧ ، ڪــــﮧ بود ڪﮧ گفتـــ لو لا علے قد هلڪـ ال...
یادمــاטּ رفتــﮧ نَسَبــــ و بــدعتـهـایـَش را.
✧✧
همـــﮧ اینـها بـــﮧ ڪـنار
✧✧
یادمــاטּ رفتــﮧ ڪﮧ ، ڪــــﮧ بود ڪﮧ بـــﮧ ڪـ♥ــﮧ سیلــے زَد ...
یادمــاטּ رفتــﮧ ڪﮧ ، ڪــــﮧ بود ڪﮧ گفتـــ :
" علے از خانِــﮧ بیــرون بیا وَ گَــرنـــﮧ خانـــﮧ را با اَهلَش بـــﮧ آتـش مے ڪشم "
✧✧
نمیدانم شایـد هـَم اَز یادمــاטּ بردهـ انــد...
-----------------------
پــ טּ :
از بــُردَטּ نامَــش مــَعـذوریم ، شایـد ایــטּ را هم یادمــاטּ دادهـ انـد.


˙·٠•♥•٠·˙´´˙·٠•♥•٠·˙❂˙·٠•♥•٠·˙`´˙·٠•♥•٠·˙

روزگاއ غریبـے استــــ دخترم!
دنیا از آن غریبـــ تر! این چه دنیایے استــ ڪه دختر رسول خدا را در خویش تابـــ نمے آورد؟
این چه روزگارے استـــ ڪه «راز آفرینش زטּ» را دއ خود تحمل نمے ڪـند؟
این چه عالمے استــــ ڪه دردانه ے خدا را از خویش مے راند؟
روزگار غریبے استـــ دخترم. دنیا از آن غریب تر. آنجا جاے تو نیستــــ،
دنیا هرگز جاے تو نبوده استــــ .
بیا دخترم، بیا، تو از آغاز هم دنیایے نبودے. تو از بهشتــــ آمده بودے...