آقا جان ⊰⊰ 

در تاریخ شهادتـــ پدر بزرگوارتان در اول و هشتم ربیع الاول اختلافــ استــــ ، 
راستش را بخواهے دل مـَن به هشتم راضے ترستـــ ، 

آخــَر : 

مــَن بــ ه این تقــابـل و تجــانس اعتقاد دارمــ.

٠•●

پ ن :

چه تجانس زیبایــے ، آغاز ولایتتان با ... 


به امید روزے که سیلے به صورتــَش مــے زنید .
و ما میخندیم :) ، نــ‌ ه گریــ ه مے کنیم :((

٠٠

اَللّهُمَّ عَجِّل لِوَلیِّکَ الفَرَج
اَللّهُمَّ الَعنَ الجِبت وَ الطاغوت
مَن شَک فی کفرهِما فَقَد کَفَر